Langtids sygemelt pgr.a. smerter og stress, er en uudholdelig situation at være i. Vi går til lægen for at få hjælp, men hvad kan vi selv gøre ? 

Jeg vil gerne hjælpe dig i gang, det eneste det kræver af dig er, at du kan trække vejret.

Jeg kan tilbyde dig: en større bevidsthed og kendskab til dit åndedræt, opnå meditativ tilstand nu og her, mærke din krop og sind være vægtløs og svævende, miste fornemmelsen af tid og sted. Altså optimal afslappethed.

Det vil give dig større overskud, kontrol over dine tanker, mærke dig selv på en ny og positiv måde, flytte grænser, gøre noget du ikke troede var muligt og du vil lære at meditere af din egen krop.

Første møde vil have en varighed af ca 1 1/2 til 2 timer, hvor vi først snakker lidt om hvad du skal lave i vand og du får forskellige vejertrækningsøvelser du skal lave dagligt, vi kommer også lidt ind på kost. Efterføgende skal vi i varmtvandsbasin, hvor du finder ud af hvor kraftfuld/effektfuld din vejrtrækning er.

Kost kost kost, ja vi snakker grøntsager og mange af den og næsten ingen kød, men bare rolig, den positive efekt af denne kost gør det bliver legende let.

Kominationen af vejertrækningsøvelser og den rigtige kost, har gjort jeg og mange fler, op når en hverdag med glæde og overskud.

Den som ikke lever nu, lever aldrig, hvad gør du