Hvad sker der i kroppen, når man dykker? – Stig Pryds deltager i et projekt, hvor man undersøger, hvad der sker, når et menneske holder vejret i længere tid.

Ligesom mange andre pattedyr er mennesket udstyret med en såkaldt dykkerrefleks, fortæller klinisk assistent og læge Thomas Kjeld fra Muskelcenteret på Rigshospitalet.

Når vi holder vejret, falder iltniveauet i kroppen, og uden ilt dør vi som bekendt. Dykkerrefleksen er en slags overlevelsesmekanisme, som sørger for, at blodkarrene i arme og ben trækker sig sammen, så blodet i stedet koncentreres til de livsvigtige organer – dvs. hjerne, hjerte og lunger.

I vores forsøg holder Stig vejret i op til seks minutter. Men først varmer han op ved nogle gange at holde vejret i få minutter med tilsvarende pauser imellem. Derved udsættes kroppen for iltmangel, som medfører en reversibel skade, dvs. en forbigående skade, som kroppen selv er i stand til at reparere. Denne type skade kan måske sidestilles med såkaldt prækondition, som har vist sig gavnlig for hjertepatienter med akut blodprop i hjertet, men som også ser ud til at have en positiv effekt, hvis man ligesom Stig har en betændelse i kroppen.

Måske skyldes de forbedringer, Stig oplever i sin sygdomstilstand, at han gennem sin fridykning har styrket denne mekanisme.